Persoonlijke retraite

Indien u het verblijf in de StadsOase wilt benutten voor of combineren met een persoonlijke retraite dan kunnen wij u persoonlijke begeleiding aanbieden door een ervaren coach.

Als u de tijd en de rust wilt nemen om uw leven of loopbaan te overzien, om nieuwe plannen te maken voor uw toekomst of om balans te vinden tussen werken en persoonlijk leven, dan kan het goed zijn om u hierbij te laten begeleiden door een ervaren coach.

Na uw aankomst in de StadsOase en het betrekken van uw kamer vindt een kennismakingsgesprek plaats met deze coach en wordt uw vraag verkennend besproken. Dit kennismakingsgesprek maakt het tevens mogelijk om te ervaren of u voldoende vertrouwen heeft in de samenwerking met de coach. Bij een “nee”van uw kant worden er geen kosten in rekening gebracht. Bij een positieve reactie doet de coach u een voorstel over het aantal en de duur van de gesprekken afgestemd op de duur van uw verblijf in Groningen. Een of enkele gesprekken zijn vaak voldoende om tot verdiepend inzicht of tot handelen te komen.

De coach is Jan ´t Mannetje (1946). Hij heeft ruim 12 jaar ervaring als coach, werd opgeleid aan de School voor Coaching en is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO). Hij heeft een ruime bestuurlijke en managementervaring in non-profit sector en overheidsorganisaties.
Aandacht en ruimte voor de mens als mens met zijn persoonlijkheid, drijfveren en talenten is mijn thema. Als coach stel ik mijn levens-en werkervaring beschikbaar in het begeleiden van de ander in het zelf aanpakken van zijn vragen en verlangens.
Mijn ervaring is dat het voeren van coachgesprekken wandelend door de ruimte van de Groningse Ommelanden of zittend bij een stille plek als een sluis of in een kerk ondersteunend is voor de diepgang van de reflecties van de gecoachte.

De coach kent de stad Groningen en haar Ommelanden goed. Hij zal u bijzondere plekken en trajecten binnen en buiten de stad suggereren om daar de coachgesprekken en momenten van bezinning te laten plaatsvinden.

Kosten : € 80,- per uur. Voor aanvang van het coachtraject wordt een budget afgesproken (visite kaartje Jan ´t Mannetje (pdf)) .